2TM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 chem.-1/2 Ki 48
w-f-2/2 SS SG/1
  pkm-1/1 NO 44   w-f-1/2 SS SG/1
chem.-2/2 Ki 48
1 8:00- 8:45 inf-1/2 SW 45
fiz-2/2 HB 30
  pkm-1/1 NO 44 rel./etyka-1/1 #R2M 4 w-f-1/2 SS SG/2
j.ang-2/2 RK 17
2 8:50- 9:35 j.niem.-1/2 MT 29
w-f-2/2 SS SG/2
  pkm-1/1 NO 44 tech. mont.-1/1 SG 31 w-f-1/2 SS SG/2
j.ang-2/2 RK 17
3 9:40-10:25 j.p. KA 25   podst.przed. KK 32 tech. mont.-1/1 SG 31 j.ang-1/2 RK 17
j.niem.-2/2 MT 46
4 10:45-11:30 zaj. z wych. MT 29   j.ang-1/2 RK 17
w-f-2/2 SS SG/3
tech. mont.-1/1 SG 31 geog. MP 40
5 11:40-12:25 mat. SI 42   geog. MP 40 ptw-1/1 NO 44 j.p. KA 25
6 12:30-13:15 mat. SI 42   mat. SI 42 hist. AZ 47 j.p. KA 25
7 13:20-14:05 fiz-1/2 HB 33
j.niem.-2/2 MT 29
  hit AO 16 biol aK 33  
8 14:10-14:55 j.niem.-1/2 MT 29
inf-2/2 SW 45
  hist. AZ 47    
Obowiązuje od: 29.04.2024
Drukuj plan
wygenerowano 27.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum