1TC
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 w-f-2/2 WM SG/1 podst.e i e.-1/2 ZT 13
rel./etyka-2/2 #E1T 27
chem.-1/2 46
podst.e i e.-2/2 ZT 13
  geog. GE 40
1 8:00- 8:45 w-f-2/2 WM SG/1 fiz-1/2 ZW 33
rel./etyka-2/2 #E1T ŚW
sps KF W- 27D   mat. SI 39
2 8:50- 9:35 e_dla_bezp PG 44 filoz. DN ŚW mat. SI 39   mat. SI 39
3 9:40-10:25 pbm-1/2 SG 31
podst.e i e.-2/2 ZT 13
w-f-1/2 WM SG/2
j.niem.-2/2 KK 16
j.niem.-1/2 KK 16
fiz-2/2 ZW 33
  biol-1/2 BV 45
j.niem.-2/2 KK 16
4 10:45-11:30 podst.e i e.-1/2 ZT 13
biol-2/2 BV 25
j.p. DA 26 geog. GE ŚW   fiz-1/2 ZW 33
w-f-2/2 WM SG/4
5 11:40-12:25 j.niem.-1/2 KK 16
chem.-2/2 43
j.p. DA 26 inf-1/2 MB 32
j.ang-2/2 Bo 17
  b.p. w p. s. BW 44
6 12:30-13:15 zaj. z wych. SI 39 hist. AJ 43 j.ang-2/2 Bo 17   rel./etyka-1/2 TK 25
pbm-2/2 SG 31
7 13:20-14:05 j.ang-1/2 Bo 30
inf-2/2 MB 32
hist. AJ 40   j.ang-1/2 Bo 13 rel./etyka-1/2 TK 25
8 14:10-14:55 j.p. DA 27 w-f-1/2 WM SG/2   w-f-1/2 WM SG/1  
Obowiązuje od: 02.05.2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 01.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum